sakallı tavernacı


pencereden bakan dilber ağlayanı güldürürsün

kaşların yay kirpiğin ok

vurduğunu öldürürsün

perçem zülüf takımından

ak gerdana dökümünden

geçme mescit yakınından

çok namazlar böldürürsün

çok namazlar kıldırırsın

  1. bickinbiskuvi posted this